ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE "FERRARIS - PANCALDO" - SAVONA

ORARIO IN VIGORE DAL 08-03-2021

OCCUPAZIONE AULA A124

  LUN MAR MER GIO VEN
7.55

 

 

 

 

 

 

N.4AN

BERRINO R

GRIMAUDO G- (REBELLA)

Lee MIS e26

LEt MIS e20

Elettro Lab

 

 

 

 

 

 

 

N.4AN

AVALLI A

Ita/Sto

 

 

 

 

 

 

 

 

8.50

 

N.4AN

BRIANO D*

Matematica

 

 

 

N.4AN

AMENDOLARA M

Logistica

 

 

N.4AN

PERRINO SR*

PIERRI A-*

Lab. Simulatore

Nav Lab

 

 

N.4AN

CREMONESE P**

Diritto

 

 

9.45

 

N.4AN

AVALLI A

Ita/Sto

 

 

 

N.4AN

CUNEO S*

Macchine

 

 

N.4AN

PERRINO SR*

PIERRI A-*

Lab. Simulatore

Carteggio-T2

Nav Lab

 

N.4AN

BRIANO D*

Matematica

 

 

10.45

 

N.4AN

AVALLI A

Ita/Sto

 

 

 

N.4AN

PERA M*

Inglese

 

 

N.4AN

CUNEO S*

BARBANO E-

LMac t13

LMe SIS t11

Macc LAB

11.35

 

N.4AN

AMENDOLARA M

Logistica

 

 

N.4AN

PERRINO SR*

PIERRI A-*

Lab. Simulatore

Carteggio-T2

Nav Lab

 

N.4AN

BRIANO D*

Matematica

 

 

 

N.4AN

AMENDOLARA M

Logistica

 

 

12.35

 

N.4AN

BERRINO R

Elettrotecnica

 

 

 

N.4AN

CREMONESE P**

Diritto

 

 

 

N.4AN

SCOVERO L

Religione/Studio assistito

 

 

 

N.4AN

AVALLI A

Ita/Sto

 

 

13.25

 

N.4AN

PERA M*

Inglese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.4AN

AVALLI A

Ita/Sto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.4AN

PERA M*

Inglese

 

 

14.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Indice tabelle orario]

Orario scolastico realizzato con Orario Facile 10 (www.orariofacile.com)